Generhverv

En person, der er frakendt førerretten ubetinget, skal i henholdt til færdselslovens §60, stk. 2, aflægge en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten.

img-generhverv
En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk køresprøve, og skal normalt aflægges efter reglerne om køreprøve til almindelig bil (kategori B). Hvis man alene har kørekort til motorcykel eller traktor (motorredskab), aflægges prøven dog efter reglerne for kørekort til disse køretøjer.
Den praktiske prøve kan tidligst afholdes 1 måned før frakendelsestidens udløb. Kørekortet vil dog ikke blive udstedt før den dag, frakendelsen udløber.


Øvelseskørsel kan påbegyndes 3 måneder før frakendelsestiden udløb.

Der skal betales et gebyr til politiet for den kontrollerende prøve. ( kr. 890).

 

baner-123