Kørekort

Bliv en god og sikker bilist på en smart måde. Hurtigt, nemt og billigt… 100%  teori beståelses-garanti.

korekort222Teoriprøven

Teoriprøven består af en serie billeder, og nogle spørgsmål. Du skal så krydse de rigtige svar af på et skema eller på en PC.  

Når du kommer til prøven kontrolleres din identitet, samt at betingelserne for, at kunne aflægge teoriprøve er opfyldt, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Teoriprøven rettes straks efter prøven er slut og du får resultatet med det samme.

Den praktiske prøve

Kørelæreren eller dennes repræsentant kan overvære den praktiske prøve, medmindre du eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger herimod.

Varigheden af den praktiske prøve afhænger af den kategori, som prøven aflægges i. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af din adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B. Udover kørselstiden skal der afsættes tid til kontrol af din identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv., eventuel udfyldelse af stamkort og udstedelse af midlertidigt kørekort. Prøven kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis din kørefærdighed er meget ringe.

Den prøvesagkyndige skal under kørslen give de nødvendige anvisninger om rute, manøvrer o.s.v. Den prøvesagkyndige skal under kørslen gribe ind ved brug af køretøjets betjeningsudstyr, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel.

De manøvrer, som er indøvet på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg, skal ikke ved prøven udføres separat, men indgår i forbindelse med den normale betjening af køretøjet under kørslen. Dog skal baglæns kørsel, herunder baglæns kørsel omkring hjørner, 3-punkts vending, parallel parkering, indgå stikprøvevis, men kan kun kræves udført med nogen præcision.

Ved den praktiske prøve skal den prøvesagkyndige først og fremmest vurdere, om dine præstationer er præget af grundig indlæring i overensstemmelse med undervisningsplanen.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning.

 

Bilteknik til køreprøven

LYGTER, REFLEKSER OG HORN

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og samtlige lygter skal kunne lyse.

LOVKRAV TIL NÆRLYS:

Der skal være 2 nærlyslygter foran bilen, hvorved lyset skal have en hvid eller en gullig farve. Nærlysene skal oplyse vejen mindst 30 m foran bilen, og de skal have et fald på 1 % (dvs. et fald på 1 cm pr. m.) Nærlysene skal være asymmetriske, dvs. de skal kunne lyse mere på højre side end på venstre side, samt må modkørende ikke blændes.

LOVKRAV TIL FJERNLYS:

Der skal være 2 fjernlyslygter foran bilen, og lyset skal have en hvid eller gullig farve. Fjernlys skal oplyse vejen mindst 100 m foran bilen, og fjernlysene skal have en kontrollampe i instrumentpanelet (med blå farve).

LOVKRAV TIL POSITIONSLYS:

Der skal være 2 positionslygter foran bilen, hvormed lyset skal have noget hvidt farve. Derudover skal lygterne kunne ses på 300 meters afstand, hvor der ikke må blændes.

LOVKRAV TIL BLINKLYS:

Der skal være 6 blinklygter i alt (2 foran bilen, 2 på siderne af bilen og 2 bag på bilen). De 6 blinklygters lys skal have en gul farve, og skal kunne blinke mellem 60 og 120 gange pr. minut, eller 1-2 gange i sekundet. Samt skal det kunne ses i kraftigt sollys.

LOVKRAV TIL BAGLYGTER:

Der skal være 2 baglyslygter. De skal have rødt lys, og skal kunne ses på 300 meters afstand, samt må de heller ikke blændes.

LOVKRAV TIL STOPLYGTER:

Der skal være 3 stoplyslygter med rødt lys. De skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.

LOVKRAV TIL NUMMERPLADELYS:

Der skal være mindst et nummerpladelys, som skal lyse med hvid farve. Nummerpladen skal kunne læses fra 20 meters afstand. Hvis der er to nummerpladelys, skal begge virke.

LOVKRAV TIL HAVARIBLINK:

Havariblinket er en kontakt, som tænder alle 6 blinklygter samtidigt. Bruges ved nødtilfælde, f.eks. ved kødannelse på motorvejen, motorstop eller ved færdselsuheld.

LOVKRAV TIL REFLEKSER:

Der skal være 2 røde reflekser bag på bilen, og de skal være godkendte. Derudover må reflekserne ikke være formet som trekanter, men skal være formet runde.

LOVKRAV TIL HORN:

Hornet skal have en klar og konstant tone. Må ikke spille melodier eller lignende.

LOVKRAV TIL DÆK OG FÆLGE:

Bilen skal være udstyret med samme type dæk på alle fire hjul. Gerne 2 forskellige mærker, men så parvis ens på samme aksel. Dæk, fælge og leje skal være ubeskadelig. Dækkene skal være monteret i korrekt omløbsretning, evt. ved visning af pile eller ved påskriften “ROTATION” på siden af dækket. Der skal være 1,6 millimeters dækmønster på hele trædefladen, evt. ved måling af slidindikatoren. Dækket skal være pumpet op til et lufttryk, svarende til bilens instruktionsbog (korrekt lufttyk). Pigdæk må kun bruges fra 1.nov. til 15. april.

LOVKRAV TIL STØDDÆMPERE:

Støddæmperne skal være virksomme ved alle hjul. Måden på at kontrollere støddæmperne, er ved at trykke kraftigt på dem – og hvis de falder til ro med det samme, virker de som de skal.

LOVKRAV TIL MOTOR:

Motoren må ikke udvikle unødvendigt røg og støj. Motoren må ikke være tilsølet af udsavende olie. Motorens olie skal være påfyldt mellem minimum og maximums mærket). Måden på at tjekke påfyldningen, er ved at tage oliepinden op, og tørre den af, hvorefter den puttes ned igen. Oliepinden tages op igen, mens den nu bør være mellem minimum og maximums mærket. Kølervæskebeholderen skal også være påfyldt mellem minimum og maximums mærket. Sprinklervæsken skal være tilstrækkelig påfyldt, nok til en køretur. Bremsevæskebeholderen skal også være påfyldt mellem minimum og maximums mærket. Hvis der mangler bremsevæske, så vil kontrollampen til bremsevæsken ikke slukkes efter start på motoren.

LOVKRAV TIL BREMSER:

Driftsbremsen: skal være sikker, hurtig og virksom. Den skal kunne standse bilen ved alle hastigheder og belastninger. Driftsbremsen skal virke på alle 4 hjul. Der skal være 2 kredsbremsesystem, samt Hydraulisk væske. Nødbremsen er typisk den ene kreds i 2-kredsbremsesystemet. Nødbremsen skal kunne standse bilen sikkert og virksomt, hvis den ene kreds i driftsbremsen svigter.

Bremsepedalen: pedalen skal have en ru trædeflade, og må ikke vakle fra side til side. Der skal være 1 cm. frigang i topstilling. Pedalen må højst kunne trykkes halvvejs ned fra top til bund. Bremseforstærkeren kontrolleres sådan: Sluk motoren. Pump bremsen 5-6 gange og hold trykket på bremsen og start motoren. Pedalen skal synke. Parkeringsbremsen: skal være mekanisk, dvs. den skal fungere ved hjælp af en trækstang eller wire forbindelse. Den skal kunne holde bilen på en 18 %’s stigning. Parkeringsbremsen skal virke mindst på 2 hjul, hvilket typisk er baghjul.

LOVKRAV TIL STYREAPPARATET:

Styreapparatet skal være let, hurtigt og sikkert. Rattet skal let kunne drejes, fra yderstilling til yderstilling, uden ujævn modstand eller mislyde ved lav hastighed. Styreapparatet skal være selvoprettende. Der må ikke være ratslør. Måden til at kontrollerer ratsløret sker således: Hjulene skal straks følge rattets bevægelser. Du kontrollerer det ved at starte bilen og dreje lidt på rattet, mens du kigger på hjulet i venstre side. Ved kontrol af højre side, skal du have en til at hjælp, evt. den køreprøvesagkyndige.

LOVKRAV TIL UDSTØDNING:

Udstødningen skal være fastspændt med bøjler og stropper. Den skal være tæt. Den må ikke udvikle unødvendigt røg eller støj.

korekort